O PILOTAŻU

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym w kraju pilotażu opieki farmaceutycznej prowadzonym przez praktyków. O opiece farmaceutycznej zostało napisane i powiedziane już w zasadzie wszystko, dlatego najwyższy czas zacząć ją wdrażać.

Celem pilotażu jest zebranie wiarygodnych informacji na temat praktycznych aspektów świadczenia usług opieki farmaceutycznej w obecnych realiach. Aktualnie żadna usługa opieki farmaceutycznej nie jest refundowana, dlatego badanie zorientowane jest przede wszystkim na zebranie opinii farmaceutów świadczących poszczególne usługi oraz ocenę wpływu opieki farmaceutycznej na samych pacjentów.

Pilotaż został przygotowany przez praktyków we współpracy z pracownikami naukowymi.

Rozpoczęcie kwalifikacji aptek do pilotażu:

01.09.2018

Ostateczne zamknięcie kwalifikacji aptek do pilotażu:

10.02.2019 (nowy termin)

Otwarcie szkoleń internetowych:

20.01.2019

Szkolenia stacjonarne (uwaga nowe terminy):

09.03.2019 – Szkolenie stacjonarne w Warszawie

16.03.2019 – Szkolenie stacjonarne w Krakowie

Rozpoczęcie świadczenia usług:

10.03.2019

Zakończenie pilotażu:

30.09.2019

Podsumowanie wyników pilotażu podczas Kongresu Opieka Farmaceutyczna od Zaraz: Leki i choroby wieku podeszłego

15.12.2019

Szczegóły na stronie www.opiekaodzaraz.pl

ORGANIZATOR PILOTAŻU

Grupa opieka.farm to firma z największym w kraju doświadczeniem w implementacji usług opieki farmaceutycznej oraz prowadzeniu szkoleń personelu aptecznego z zakresu konsultowania pacjenta. Nasz model od 2014 rozwijany i stale testowany w specjalnie do tego stworzonej placówce bazuje na najlepszych praktykach zagranicznych z uwzględnieniem polskich realiów. Do tej pory był on wdrażany zarówno w aptekach indywidualnych jak i należących do sieci. W naszych szkoleniach stacjonarnych z zakresu opieki farmaceutycznej uczestniczyło ponad 5000 osób, zarówno tych pracujących za pierwszym stołem, jak i właścicieli aptek.

WSPARCIE ZE STRONY ORGANIZATORA

Grupa opieka.farm zapewnia wsparcie merytoryczne na cały okres trwania pilotażu i w jego ramach dostępne są:

 • Kursy internetowe z możliwością monitorowania postępów przez właściciela/kierownika apteki,
 • Szkolenie stacjonarne w postaci praktycznego całodniowego treningu z wykonywania usług,
 • Pomoc w organizacji stanowiska do konsultacji,
 • Materiały i narzędzia wymagane do świadczenia usług,
 • Dedykowane forum dyskusyjne dla uczestników pilotażu,
 • Doraźne wsparcie naukowe i edukacyjne przez cały czas trwania pilotażu.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PILOTAŻU?

Jest wiele powodów, dla którego warto zgłosić aptekę do pilotażu. Poniżej wybrane z nich:

 1. Niniejszy pilotaż to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w polskiej farmacji. Apteka będąca jego częścią nie tylko będzie jedną z pierwszych placówek z opieką farmaceutyczną w Polsce, ale też będzie wymieniona w publikacjach naukowych po ukończeniu badań oraz w raporcie przedstawionym Ministerstwu Zdrowia i Izbom Aptekarskim w całej Polsce.
 2. W ramach badania, cały biorący udział personel otrzymuje bezpłatny dostęp do kursów w ścieżce Opieka Farmaceutyczna na platformie e-learningowej PierwszyStół.pl.
 3. Apteka otrzymuje komplet narzędzi i materiałów dla pacjentów, farmaceutów i lekarzy.

USŁUGI BADANE W TRAKCIE PILOTAŻU

Prosta do przeprowadzenia usługa porządkowania domowych zbiorów pacjenta obejmująca udzielanie wskazówek co do odpowiedniego przechowywania leków i eliminacja preparatów nienadających się do stosowania.

Łatwa do przeprowadzenia, możliwa do wykonania nawet przez osobę, która nigdy nie świadczyła żadnych usług. Całość trwa do 10 minut i jej efekty są natychmiast widoczne dla pacjenta.

 • Stanowisko do konsultacji w aptece
 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Torby do Przeglądu Domowej Apteczki,
 • Narzędzia online do sprawdzania zasad przechowywania leków.
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

Usługa mająca na celu eliminację problemów ze stosowanymi lekami, jakimi są nieprawidłowe połączenia, interakcje z pożywieniem, niewłaściwy sposób lub pora przyjmowania. Usługę wieńczy generowanie raportu zaleceniami dla pacjenta oraz sugestiami/informacją dla lekarza.

Wiele problemów lekowych u pacjentów z wielochorobowością można w prosty sposób wychwycić i rozwiązać przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Usługa w pełni wykorzystuje potencjał farmaceuty, stymulując do rozwoju cały zespół apteczny.

 • Stanowisko do konsultacji w aptece
 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Rozpiski na leki dla pacjentów
 • Listy kontrolne do Przeglądu Lekowego
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

Usługa obejmująca edukację pacjenta z użyciem materiałów edukacyjnych oraz instruktażu prawidłowego używania inhalatorów dostępnych na rynku.

Wg badań nawet 90% pacjentów źle stosuje inhalatory.

Wsparcie farmaceuty w bardzo prosty i szybki sposób może poprawić technikę inhalacji, co pozwala zmaksymalizować korzyści z leczenia astmy oskrzelowej i POChP.

 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Atrapy inhalatorów do demonstracji,
 • Instrukcje dla pacjentów,
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

Wykonanie pomiaru w asyście farmaceuty, interpretacja wyniku i ekspedycja odpowiednich materiałów edukacyjnych.

Pomiar ciśnienia to pierwszy krok w stronę Opieki Farmaceutycznej i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi staje się kompletną usługą.

 • Certyfikowany ciśnieniomierz naramienny
 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Karta pomiaru ciśnienia,
 • Dzienniczek samokontroli ciśnienia,
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W pilotażu zbierane są dane jakościowe i ilościowe takie jak liczba wykonanych usług/m.c., wzrost wiedzy farmaceutów przed i po drożeniu, opinia lekarzy na temat wykonywanych usług, rodzaje i liczba wykrytych problemów lekowych oraz liczba interwencji farmaceutów i udzielonych instruktaży.

Chęć uczestnictwa w pilotażu należy zgłosić z użyciem formularza w sekcji poniżej. Spośród zgłoszeń będziemy wybierać zakwalifikowane apteki.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nie jesteśmy w od początku stanie włączyć każdej apteki do badania. Celem pilotażu jest zbadanie funkcjonowania usług w aptekach różnego typu, więc włączone zostaną apteki indywidualne, małe grupy aptek i większe sieci, dzięki czemu wyniki będą najbardziej wiarygodne.

Jedyne koszty, które mogą się wiązać z udziałem w pilotażu to przygotowanie miejsca do konsultacji w przypadku niektórych usług. Wszystkie niezbędne narzędzia, łącznie z ciśnieniomierzem zostaną dostarczone aptekom.

Tak. W celu przeprowadzenia symulacji refundacji usług, za prawidłowo przesłane formularze z raportami z wykonanych usług przewidziane jest wynagrodzenie dla apteki.

W przypadku niektórych usług (Przegląd Domowej Apteczki oraz Przegląd Lekowy) wymagane jest miejsce na stolik lub biurko i 2 krzesła, a także komputer z dostępem do Internetu, może być ten przy pierwszym stole. Każda apteka uzyska od nas indywidualne wskazówki odnośnie organizacji miejsca do konsultacji.

Wszystkie zalecenia dla pacjenta są mu wydawane. Badane usługi mają charakter interwencyjny i zalecenia dla pacjenta i sugestie dla lekarza nie są przechowywane w aptece.

W trakcie jednej tury szkoleniowo-wdrożeniowej, możliwe jest wzięcie udziału przez jedną osobę z danej apteki. Wzięcie udziału przez dodatkową osobę możliwe będzie jedynie w razie wolnego miejsca na szkoleniu stacjonarnym.

PATRONAT HONOROWY PILOTAŻU

PATRONI PILOTAŻU

PARTNERZY PILOTAŻU

PARTNER USŁUGI:
PRZEGLĄD LEKOWY

PARTNER USŁUGI:
PRZEGLĄD DOMOWEJ APTECZKI

PARTNER USŁUG:
POMIAR CIŚNIENIA Z FARMACEUTĄ
INSTRUKTAŻ POPRAWNEJ OBSŁUGI INHALATORA

PARTNER USŁUGI:
KOBIETA KARMIĄCA POD OPIEKĄ FARMACEUTY

PATRON EDUKACYJNY

PATRONI MEDIALNI PILOTAŻU

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu

Zagadnienia merytoryczne (związane z usługami):

mgr farm. Konrad Tuszyński

Dyrektor ds. naukowych opieka.farm sp. z o.o.

konrad@opieka.farm

+48 732 252 676

Kwestie logistyczne (materiały, szkolenia):

Dominika Wadowska

Biuro opieka.farm (czynne od poniedziałku do piątku 8:00-15:00)

d.wadowska@grupaopieka.farm

+48 512 819 320