Loading...
Strona Główna2018-10-10T13:37:46+00:00

O PILOTAŻU

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym w kraju pilotażu opieki farmaceutycznej prowadzonym przez praktyków. O opiece farmaceutycznej zostało napisane i powiedziane już w zasadzie wszystko, dlatego najwyższy czas zacząć ją wdrażać.

Celem pilotażu jest zebranie wiarygodnych informacji na temat praktycznych aspektów świadczenia usług opieki farmaceutycznej w obecnych realiach. Aktualnie żadna usługa opieki farmaceutycznej nie jest refundowana, dlatego badanie zorientowane jest na ocenę satysfakcji pacjentów i jej przełożenia na ich większe zaufanie i lojalność wobec placówki.

Pilotaż został przygotowany przez praktyków we współpracy z pracownikami naukowymi.

I etap – rekrutacja do pilotażu

Wrzesień 2018 – styczeń 2019

II etap – szkolenia stacjonarne, internetowe oraz certyfikacja

Styczeń 2019 – luty 2019

III etap – świadczenie usług w aptece

Luty 2019 – wrzesień 2019

ORGANIZATOR PILOTAŻU

Grupa opieka.farm to firma z największym w kraju doświadczeniem w implementacji usług opieki farmaceutycznej oraz prowadzeniu szkoleń personelu aptecznego z zakresu konsultowania pacjenta. Nasz model od 2014 rozwijany i stale testowany w specjalnie do tego stworzonej placówce bazuje na najlepszych praktykach zagranicznych z uwzględnieniem polskich realiów. Do tej pory był on wdrażany zarówno w aptekach indywidualnych jak i należących do sieci. W naszych szkoleniach stacjonarnych z zakresu opieki farmaceutycznej uczestniczyło ponad 5000 osób, zarówno tych pracujących za pierwszym stołem, jak i właścicieli aptek.

WSPARCIE ZE STRONY ORGANIZATORA

Grupa opieka.farm zapewnia wsparcie merytoryczne na cały okres trwania pilotażu i w jego ramach dostępne są:

 • Kursy internetowe z możliwością monitorowania postępów przez właściciela/kierownika apteki,
 • Szkolenie stacjonarne w postaci praktycznego całodniowego treningu z wykonywania usług,
 • Pomoc w organizacji stanowiska do konsultacji,
 • Materiały i narzędzia wymagane do świadczenia usług,
 • Dedykowane forum dyskusyjne dla uczestników pilotażu,
 • Doraźne wsparcie naukowe i edukacyjne przez cały czas trwania pilotażu.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PILOTAŻU?

Jest wiele powodów, dla którego warto zgłosić aptekę do pilotażu. Poniżej wybrane z nich:

 1. Niniejszy pilotaż to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w polskiej farmacji. Apteka będąca jego częścią nie tylko będzie jedną z pierwszych placówek z opieką farmaceutyczną w Polsce, ale też będzie wymieniona w publikacjach naukowych po ukończeniu badań oraz w raporcie przedstawionym Ministerstwu Zdrowia i Izbom Aptekarskim w całej Polsce.
 2. W ramach badania cały biorący udział personel otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej i podnosi swoje kwalifikacje w mierzalny sposób,
 3. Apteka otrzymuje komplet narzędzi i materiałów dla pacjentów, farmaceutów i lekarzy.

USŁUGI BADANE W TRAKCIE PILOTAŻU

Przegląd Domowej Apteczki

Prosta do przeprowadzenia usługa porządkowania domowych zbiorów pacjenta obejmująca udzielanie wskazówek co do odpowiedniego przechowywania leków i eliminacja preparatów nienadających się do stosowania.

Łatwa do przeprowadzenia, możliwa do wykonania nawet przez osobę, która nigdy nie świadczyła żadnych usług. Całość trwa do 10 minut i jej efekty są natychmiast widoczne dla pacjenta.

 • Stanowisko do konsultacji w aptece
 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Torby do Przeglądu Domowej Apteczki,
 • Narzędzia online do sprawdzania zasad przechowywania leków.
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

Przegląd Lekowy

Usługa mająca na celu eliminację problemów ze stosowanymi lekami, jakimi są nieprawidłowe połączenia, interakcje z pożywieniem, niewłaściwy sposób lub pora przyjmowania. Usługę wieńczy generowanie raportu zaleceniami dla pacjenta oraz sugestiami/informacją dla lekarza.

Wiele problemów lekowych u pacjentów z wielochorobowością można w prosty sposób wychwycić i rozwiązać przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Usługa w pełni wykorzystuje potencjał farmaceuty, stymulując do rozwoju cały zespół apteczny.

 • Stanowisko do konsultacji w aptece
 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Rozpiski na leki dla pacjentów
 • Listy kontrolne do Przeglądu Lekowego
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

Instruktaż obsługi inhalatora

Usługa obejmująca edukację pacjenta z użyciem materiałów edukacyjnych oraz instruktażu prawidłowego używania inhalatorów dostępnych na rynku.

Wg badań nawet 90% pacjentów źle stosuje inhalatory.

Wsparcie farmaceuty w bardzo prosty i szybki sposób może poprawić technikę inhalacji, co pozwala zmaksymalizować korzyści z leczenia astmy oskrzelowej i POChP.

 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Atrapy inhalatorów do demonstracji,
 • Instrukcje dla pacjentów,
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

Pomiar ciśnienia z farmaceutą

Wykonanie pomiaru w asyście farmaceuty, interpretacja wyniku i ekspedycja odpowiednich materiałów edukacyjnych.

Pomiar ciśnienia to pierwszy krok w stronę Opieki Farmaceutycznej i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi staje się kompletną usługą.

 • Certyfikowany ciśnieniomierz naramienny
 • Zgoda właściciela apteki
 • Co najmniej jeden farmaceuta odpowiedzialny za pilotaż (niekoniecznie kierownik apteki) na aptekę
 • Ukończenie kursów na platformie pierwszystół.pl na temat badanych usług
 • Obecność na szkoleniu stacjonarnym w Krakowie w styczniu/lutym 2019
 • Karta pomiaru ciśnienia,
 • Dzienniczek samokontroli ciśnienia,
 • Ulotki edukacyjne dla pacjenta,
 • Ulotki i plakaty informujące o usługach,
 • Ankiety ewaluacyjne.
 • Wszystkie materiały są udostępniane aptekom bezpłatnie przez cały okres aktywnego udziału w pilotażu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W pilotażu zbierane są dane jakościowe i ilościowe takie jak liczba wykonanych usług/m.c., wzrost wiedzy farmaceutów przed i po drożeniu, opinia lekarzy na temat wykonywanych usług, rodzaje i liczba wykrytych problemów lekowych oraz liczba interwencji farmaceutów i udzielonych instruktaży.

Chęć uczestnictwa w pilotażu należy zgłosić z użyciem formularza w sekcji poniżej. Spośród zgłoszeń będziemy wybierać zakwalifikowane apteki.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nie jesteśmy w od początku stanie włączyć każdej apteki do badania. Celem pilotażu jest zbadanie funkcjonowania usług w aptekach różnego typu, więc włączone zostaną apteki indywidualne, małe grupy aptek i większe sieci, dzięki czemu wyniki będą najbardziej wiarygodne.

Jedyne koszty, które mogą się wiązać z udziałem w pilotażu to przygotowanie miejsca do konsultacji w przypadku niektórych usług oraz zakup ciśnieniomierza. Poza tym udział w pilotażu jest bezpłatny.

W przypadku niektórych usług (Przegląd Domowej Apteczki oraz Przegląd Lekowy) wymagane jest miejsce na stolik lub biurko i 2 krzesła, a także komputer z dostępem do Internetu, może być ten przy pierwszym stole. Każda apteka uzyska od nas indywidualne wskazówki odnośnie organizacji miejsca do konsultacji.

Wszystkie zalecenia dla pacjenta są mu wydawane. Badane usługi mają charakter interwencyjny i zalecenia dla pacjenta i sugestie dla lekarza nie są przechowywane w aptece.

W trakcie jednej tury szkoleniowo-wdrożeniowej, możliwe jest wzięcie udziału przez jedną osobę z danej apteki. Wzięcie udziału przez dodatkową osobę możliwe będzie jedynie w razie wolnego miejsca na szkoleniu stacjonarnym.

Dołącz do ciągle rosnącej grupy aptek biorącej udział w pilotażu

Twórz z nami przyszłość polskiej farmacji

Ilość aptek w grupie
1 apteka2-5 aptek6-10 aptek11-25 aptek26-50 aptek50+ aptek

Stanowisko w aptece
Magister farmacjiKierownik AptekiWłaściciel Apteki

Czy został już wykupiony abonament na platformie pierwszystol.pl
TakNie

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu

mgr farm. Konrad Tuszyński

Dyrektor ds. naukowych opieka.farm sp. z o.o.

konrad@opieka.farm

+48 732 252 676